Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.009.709 800.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0355.055.032 850.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0355.441.401 450.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0388.565.165 1.190.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0385.181.887 1.520.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0369.3535.19 530.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0375.884.984 540.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0336.5252.73 700.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0347.529.929 1.500.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0329.4343.07 500.000 35 Đặt mua
11 Viettel 032.79.413.19 450.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0989.761.675 740.000 58 Đặt mua
13 Viettel 0377.0606.65 780.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0385.570.589 450.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0392.6161.83 690.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0359.343.543 700.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0358.551.251 700.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0334.131.380 580.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0358.365.960 450.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0865.991.581 750.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0354.993.893 770.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0392.834.118 450.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0397.0808.53 600.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0353.677.477 960.000 49 Đặt mua
25 Viettel 0384.6262.04 610.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0325.3636.29 720.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0388.033.272 1.070.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0394.4545.89 620.000 51 Đặt mua
29 Viettel 0369.3535.47 660.000 45 Đặt mua
30 Viettel 0368.4141.19 780.000 37 Đặt mua
31 Viettel 0989.339.057 790.000 53 Đặt mua
32 Viettel 0368.1515.48 700.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0366.0505.70 710.000 32 Đặt mua
34 Viettel 0378.336.224 550.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0336.881.581 1.100.000 43 Đặt mua
36 Viettel 0384.340.296 450.000 39 Đặt mua
37 Viettel 0355.8080.53 700.000 37 Đặt mua
38 Viettel 0342.676.276 670.000 43 Đặt mua
39 Viettel 0345.3030.71 550.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0364.4040.31 550.000 25 Đặt mua
41 Viettel 0327.2929.51 750.000 40 Đặt mua
42 Viettel 0328.332.728 600.000 38 Đặt mua
43 Viettel 0377.1010.66 720.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0989.591.631 660.000 51 Đặt mua
45 Viettel 0353.8080.07 800.000 34 Đặt mua
46 Viettel 0366.87.85.07 450.000 50 Đặt mua
47 Viettel 0359.769.882 450.000 57 Đặt mua
48 Viettel 0372.1414.75 650.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0867.36.9299 900.000 59 Đặt mua
50 Viettel 0368.0505.53 950.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0385.443.843 600.000 42 Đặt mua
52 Viettel 0339.881.681 1.020.000 47 Đặt mua
53 Viettel 0325.825.890 1.000.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0376.301.058 390.000 33 Đặt mua
55 Viettel 0383.508.195 450.000 42 Đặt mua
56 Viettel 0357.26.33.13 450.000 33 Đặt mua
57 Viettel 0387.225.925 1.180.000 43 Đặt mua
58 Viettel 0368.872.720 450.000 43 Đặt mua
59 Viettel 0325.12.86.19 450.000 37 Đặt mua
60 Viettel 0394.466.066 1.630.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status