Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0817.747.749 1.100.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 0764.47.4078 980.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 07722.777.49 980.000 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0819.71.77.49 1.180.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.52.4078 2.050.000 50 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.47.49.53 1.830.000 56 Đặt mua
7 Mobifone 0901.62.49.53 945.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 0933.49.49.53 2.940.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0933.46.4953 1.212.500 46 Đặt mua
10 Mobifone 0937.66.4953 1.287.500 52 Đặt mua
11 Mobifone 0937.49.49.53 2.940.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0931.26.49.53 1.100.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 0937.11.77.49 840.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0908.61.4953 980.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 0931.22.77.49 770.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0933.42.49.53 945.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0901.6777.49 840.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0908.6777.49 875.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0964.62.4953 1.475.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0355.77.4078 3.200.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0358.29.4953 910.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0975.42.4953 1.475.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000 36 Đặt mua
25 Vinaphone 0912.51.4078 6.800.000 37 Đặt mua
26 Vinaphone 091.335.4078 9.000.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0963.17.4078 4.000.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.16.4078 22.000.000 42 Đặt mua
30 Vinaphone 0916.33.4078 11.000.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 0856.7777.49 980.000 60 Đặt mua
32 Vinaphone 0819.7777.49 980.000 59 Đặt mua
33 Vinaphone 0836.7777.49 980.000 58 Đặt mua
34 Vinaphone 09.1983.4078 6.090.000 49 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.37.4078 980.000 45 Đặt mua
36 Vinaphone 082.999.4078 3.390.000 56 Đặt mua
37 Vinaphone 0945.13.49.53 16.000.000 43 Đặt mua
38 Vinaphone 0946.22.4078 3.800.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 0944.78.4078 4.500.000 51 Đặt mua
40 Vinaphone 0948.98.4078 2.280.000 57 Đặt mua
41 Vinaphone 0826.13.4953 7.000.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0912.98.4078 3.500.000 48 Đặt mua
43 Vinaphone 0911.52.4078 3.800.000 37 Đặt mua
44 Vinaphone 0949.53.4078 6.000.000 49 Đặt mua
45 Viettel 0865.83.4953 2.500.000 51 Đặt mua
46 Viettel 0867.07.4953 1.600.000 49 Đặt mua
47 Viettel 0353.12.4078 1.490.000 33 Đặt mua
48 Viettel 033.898.4078 1.980.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0983.49.77.49 4.390.000 60 Đặt mua
50 Viettel 0355.22.4078 2.460.000 36 Đặt mua
51 Viettel 0966.33.4078 7.890.000 46 Đặt mua
52 Viettel 0988.49.77.49 4.350.000 65 Đặt mua
53 Vinaphone 0919.754.078 3.000.000 50 Đặt mua
54 Vinaphone 0888.834.078 6.600.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 0911.164.078 3.000.000 37 Đặt mua
56 Vinaphone 0919.924.078 5.000.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 08.1981.4078 2.050.000 46 Đặt mua
58 Vinaphone 08.1900.7749 5.000.000 45 Đặt mua
59 Vinaphone 0888.77.7749 6.000.000 65 Đặt mua
60 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status