Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.76.2014 2.130.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0346.3.2.2014 840.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0328.57.2014 1.100.000 32 Đặt mua
4 Viettel 096.156.2014 5.200.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0393.89.2014 1.560.000 39 Đặt mua
6 Viettel 03979.1.2014 1.100.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0338.7.4.2014 900.000 32 Đặt mua
8 Viettel 034.252.2014 2.130.000 23 Đặt mua
9 Viettel 0358.56.2014 900.000 34 Đặt mua
10 Viettel 097.208.2014 5.600.000 33 Đặt mua
11 Viettel 0345.71.2014 1.750.000 27 Đặt mua
12 Viettel 0338.22.2014 1.630.000 25 Đặt mua
13 Viettel 033.616.2014 1.250.000 26 Đặt mua
14 Viettel 033.696.2014 1.100.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0364.76.2014 740.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0343.57.2014 980.000 29 Đặt mua
17 Viettel 0359.23.2014 900.000 29 Đặt mua
18 Viettel 0345.87.2014 1.750.000 34 Đặt mua
19 Viettel 0368.36.2014 1.180.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0344.89.2014 880.000 35 Đặt mua
21 Viettel 097.127.2014 5.600.000 33 Đặt mua
22 Viettel 03.444.9.2014 1.100.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0359.31.2014 840.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0327.4.9.2014 1.100.000 32 Đặt mua
25 Viettel 0386.3.7.2014 1.100.000 34 Đặt mua
26 Viettel 0384.76.2014 740.000 35 Đặt mua
27 Viettel 0399.05.2014 1.560.000 33 Đặt mua
28 Viettel 0339.2.4.2014 1.100.000 28 Đặt mua
29 Viettel 035.9.05.2014 1.100.000 29 Đặt mua
30 Viettel 036.307.2014 2.130.000 26 Đặt mua
31 Viettel 036.389.2014 1.100.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0337.22.2014 1.250.000 24 Đặt mua
33 Viettel 0353.24.2014 1.100.000 24 Đặt mua
34 Viettel 0353.80.2014 900.000 26 Đặt mua
35 Viettel 0384.73.2014 860.000 32 Đặt mua
36 Viettel 0394.32.2014 840.000 28 Đặt mua
37 Viettel 033337.2014 2.550.000 26 Đặt mua
38 Viettel 0353.76.2014 910.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0383.47.2014 1.140.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0384.58.2014 1.100.000 35 Đặt mua
41 Viettel 035.306.2014 2.280.000 24 Đặt mua
42 Viettel 0355.92.2014 900.000 31 Đặt mua
43 Viettel 0369.73.2014 900.000 35 Đặt mua
44 Viettel 0388.17.2014 1.140.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0968.5.4.2014 2.550.000 39 Đặt mua
46 Viettel 0377.67.2014 980.000 37 Đặt mua
47 Viettel 038.216.2014 2.130.000 27 Đặt mua
48 Viettel 0347.33.2014 1.020.000 27 Đặt mua
49 Viettel 0373.91.2014 840.000 30 Đặt mua
50 Viettel 0347.13.2014 900.000 25 Đặt mua
51 Viettel 096.295.2014 4.300.000 38 Đặt mua
52 Viettel 039.660.2014 860.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0363.3.7.2014 1.170.000 29 Đặt mua
54 Viettel 0397.84.2014 950.000 38 Đặt mua
55 Viettel 0344.8.7.2014 880.000 33 Đặt mua
56 Viettel 03.6785.2014 1.100.000 36 Đặt mua
57 Viettel 0368.49.2014 1.170.000 37 Đặt mua
58 Viettel 0358.33.2014 1.140.000 29 Đặt mua
59 Viettel 0395.23.2014 900.000 29 Đặt mua
60 Viettel 039.5.04.2014 1.330.000 28 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

DMCA.com Protection Status