Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
3 Vinaphone 0836.26.1990 1.500.000 44 Đặt mua
4 Vinaphone 0833.77.1990 2.050.000 47 Đặt mua
5 Vietnamobile 0566.86.19.90 2.400.000 50 Đặt mua
6 Vinaphone 08.29.01.1990 9.000.000 39 Đặt mua
7 Vinaphone 08.29.01.1990 9.000.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 0919.67.1990 4.000.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0797.24.1990 1.860.000 48 Đặt mua
10 Mobifone 0797.53.1990 1.860.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 0786.19.1990 2.240.000 50 Đặt mua
12 Mobifone 0899.95.1990 2.850.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0784.75.1990 1.860.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0793.81.1990 1.860.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0799.75.1990 1.860.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 0798.32.1990 1.860.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 0798.31.1990 1.980.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 0899.76.1990 2.240.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 0937.87.1990 3.800.000 53 Đặt mua
20 Mobifone 0785.91.1990 1.860.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0896.95.1990 2.090.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0785.71.1990 1.860.000 47 Đặt mua
23 Mobifone 0785.58.1990 2.090.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 0792.24.1990 1.290.000 43 Đặt mua
25 Mobifone 0899.75.1990 2.240.000 57 Đặt mua
26 Mobifone 0797.31.1990 1.940.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0785.28.1990 1.860.000 49 Đặt mua
28 Mobifone 0784.17.1990 1.710.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0797.21.1990 1.940.000 45 Đặt mua
30 Mobifone 0799.81.1990 1.940.000 53 Đặt mua
31 Mobifone 0799.76.1990 1.860.000 57 Đặt mua
32 Mobifone 0793.87.1990 1.860.000 53 Đặt mua
33 Mobifone 0785.31.1990 1.860.000 43 Đặt mua
34 Mobifone 0896.04.1990 1.750.000 46 Đặt mua
35 Mobifone 0896.7.1.1990 2.400.000 50 Đặt mua
36 Mobifone 0896.7.4.1990 1.900.000 53 Đặt mua
37 Mobifone 0798.08.1990 1.600.000 51 Đặt mua
38 Mobifone 0898.8.1.1990 3.300.000 53 Đặt mua
39 Mobifone 0896.7.3.1990 2.400.000 52 Đặt mua
40 Mobifone 0896.70.1990 1.330.000 49 Đặt mua
41 Mobifone 0898.8.3.1990 3.300.000 55 Đặt mua
42 Mobifone 0896.7.2.1990 2.400.000 51 Đặt mua
43 Mobifone 0907.3.6.1990 3.700.000 44 Đặt mua
44 Mobifone 0702.8.8.1990 2.200.000 44 Đặt mua
45 Mobifone 0899.6.6.1990 5.000.000 57 Đặt mua
46 Mobifone 0899.6.7.1990 2.500.000 58 Đặt mua
47 Mobifone 0898.8.4.1990 2.050.000 56 Đặt mua
48 Mobifone 0789.5.3.1990 1.980.000 51 Đặt mua
49 Mobifone 0899.6.5.1990 2.500.000 56 Đặt mua
50 Mobifone 0932.8.8.1990 9.800.000 49 Đặt mua
51 Mobifone 0789.6.5.1990 1.980.000 54 Đặt mua
52 Mobifone 0907.5.1.1990 2.700.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 0813.17.1990 2.050.000 39 Đặt mua
54 Vinaphone 0813.36.1990 2.050.000 40 Đặt mua
55 Vinaphone 0844.22.1990 2.050.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 0829.33.1990 1.900.000 44 Đặt mua
57 Vinaphone 0823.17.1990 2.050.000 40 Đặt mua
58 Vinaphone 0826.05.1990 7.200.000 40 Đặt mua
59 Vinaphone 0816.83.1990 2.050.000 45 Đặt mua
60 Vinaphone 0949.74.1990 3.300.000 52 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

DMCA.com Protection Status