Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
3 Viettel 034.8.03.1981 900.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0326.92.1981 1.100.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0327.5.3.1981 970.000 39 Đặt mua
6 Viettel 0337.21.1981 900.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0369.4.9.1981 770.000 50 Đặt mua
8 Viettel 035.370.1981 860.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0363.02.1981 1.630.000 33 Đặt mua
10 Viettel 038.8.01.1981 2.130.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0344.15.1981 840.000 36 Đặt mua
12 Viettel 032.994.1981 840.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0374.35.1981 810.000 41 Đặt mua
14 Viettel 036.26.5.1981 2.130.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0359.66.1981 2.800.000 48 Đặt mua
16 Viettel 038.241.1981 2.280.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0373.31.1981 880.000 36 Đặt mua
18 Viettel 0337.35.1981 860.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0337.60.1981 740.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0395.26.1981 1.180.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0357.04.1981 1.830.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0357.44.1981 840.000 42 Đặt mua
23 Viettel 032.616.1981 1.100.000 37 Đặt mua
24 Viettel 03.79.63.1981 1.170.000 47 Đặt mua
25 Viettel 03.7997.1981 1.330.000 54 Đặt mua
26 Viettel 0356.51.1981 1.210.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0374.99.1981 1.180.000 51 Đặt mua
28 Viettel 0373.50.1981 770.000 37 Đặt mua
29 Viettel 0367.46.1981 840.000 45 Đặt mua
30 Viettel 034.22.4.1981 2.130.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0326.33.1981 2.130.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0374.80.1981 910.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0348.37.1981 810.000 44 Đặt mua
34 Viettel 0366.32.1981 900.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0334.61.1981 770.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0377.56.1981 980.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0373.971.981 910.000 48 Đặt mua
38 Viettel 036.214.1981 2.700.000 35 Đặt mua
39 Viettel 034.235.1981 2.130.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0344.91.1981 840.000 40 Đặt mua
41 Viettel 0378.35.1981 860.000 45 Đặt mua
42 Viettel 038.271.1981 1.830.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0337.63.1981 1.100.000 41 Đặt mua
44 Viettel 0335.68.1981 2.010.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0355.72.1981 980.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0398.13.1981 900.000 43 Đặt mua
47 Viettel 034.25.8.1981 2.130.000 41 Đặt mua
48 Viettel 0385.171981 900.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0374.60.1981 700.000 39 Đặt mua
50 Viettel 0368.6.4.1981 900.000 46 Đặt mua
51 Viettel 0354.73.1981 860.000 41 Đặt mua
52 Viettel 0388.31.1981 1.750.000 42 Đặt mua
53 Viettel 0328.52.1981 980.000 39 Đặt mua
54 Viettel 0327.4.9.1981 750.000 44 Đặt mua
55 Viettel 0377.96.1981 1.000.000 51 Đặt mua
56 Viettel 0364.93.1981 950.000 44 Đặt mua
57 Viettel 0363.84.1981 900.000 43 Đặt mua
58 Viettel 0359.83.1981 1.750.000 47 Đặt mua
59 Viettel 03.54321.981 2.130.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0349.72.1981 900.000 44 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 4fed255edd5475a80fd8fc9a3f54319b

DMCA.com Protection Status