Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0978.777777 2.555.000.000 66 Đặt mua
2 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
3 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
4 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
10 Viettel 0971.444.444 555.000.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0865.777.777 616.000.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
15 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0354.222.222 315.000.000 24 Đặt mua
18 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
19 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
21 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0825.777777 586.000.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0977.444444 699.000.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 0902.111111 1.250.000.000 17 Đặt mua
25 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
26 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
27 Vinaphone 0834.666666 1.000.000.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0941.777.777 1.700.000.000 56 Đặt mua
29 Gmobile 0598.999999 1.800.000.000 76 Đặt mua
30 Viettel 0399.333333 699.000.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0986.44.4444 639.000.000 47 Đặt mua
32 Gmobile 0598.666.666 378.000.000 58 Đặt mua
33 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
34 Vinaphone 0913.555555 3.100.000.000 43 Đặt mua
35 Vietnamobile 0589.000.000 199.000.000 22 Đặt mua
36 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua
37 Viettel 0394.333333 350.000.000 34 Đặt mua
38 Vinaphone 0836.555555 850.000.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 0826.333.333 599.000.000 34 Đặt mua
40 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
41 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
42 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 19 Đặt mua
43 Viettel 0988.444444 1.200.000.000 49 Đặt mua
44 Mobifone 0788.000000 310.000.000 23 Đặt mua
45 Viettel 0377.555.555 660.000.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0367.333333 354.000.000 34 Đặt mua
47 Mobifone 0933.444444 999.000.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0989.666666 6.270.000.000 62 Đặt mua
49 Vinaphone 0943.222222 2.200.000.000 28 Đặt mua
50 Vinaphone 0889.777777 1.430.000.000 67 Đặt mua
51 Mobifone 0909.444444 1.500.000.000 42 Đặt mua
52 Mobifone 0905.111111 1.000.000.000 20 Đặt mua
53 Viettel 0388.222222 416.000.000 31 Đặt mua
54 Viettel 0982.888888 7.270.000.000 67 Đặt mua
55 Viettel 0362.111.111 281.000.000 17 Đặt mua
56 Vinaphone 0819.111111 475.000.000 24 Đặt mua
57 Viettel 0375.888888 842.000.000 63 Đặt mua
58 Viettel 0345.666666 1.530.000.000 48 Đặt mua
59 Vinaphone 0845.888.888 1.800.000.000 65 Đặt mua
60 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
DMCA.com Protection Status